Добре дошли в нашия магазин!
  Категории

  0

   Категории

   Условия за ползване

   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА/ОБЩИ УСЛОВИЯ/

   Общи разпоредби

   Прочетете изцяло и внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки от разстояние чрез използване на интернет сайта www.pharmacie.bg , преди да извършите каквито и да било действия на сайта.

   Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg е собственост на АСИКОН 2000 ООД , ЕИК : 102900558 , със седалище и адрес на управление: България, гр. Поморие , Община Поморие ПК 8200 ул. Тутракан №4 и представлява електронен магазин за поръчка и доставка на стоки.

   Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват правно съглашение между Вас като потребител на сайта и АСИКОН 2000 ООД , ЕИК : 102900558 , със седалище и адрес на управление: България, гр. Поморие , Община Поморие ПК 8200 ул. Тутракан №4

   Вашето приемане на ОБЩИ УСЛОВИЯ става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения бутон „РЕГИСТРИРАМ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от ОБЩИ УСЛОВИЯ.

   Поръчките направени в Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg се обслужват от Аптека Тилия гр.Поморие ул.Проф.Стоянов до х-л Лагун притежаваща разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № 3953-5/15.06.2015г от Министерство на здравеопазването с управител Иван Бонков Караджов

   АСИКОН 2000 ООД е регистрирано като администратор на лични данни с № 311766
   Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg е регистрирана от Изпълнителна агенция по лекарствата в списъка на лицана извършващи търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание.

   Онлайн аптека Тилия намираща се на домейн www.pharmacie.bg предлага на сайта лекарства без рецепта, хранителни добавки, медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, козметика, билки, разрешени за употреба и продажба в Република България.

   Регистрация и поръчка на сайта на онлайн аптека Тилия www.pharmacie.bg могат да направят само пълнолетни лица навършили 18г. Непълнолетни лица могат да правят поръчки на сайта чрез законните си представители.

   Ограничения

   Закупуване на предлаганите стоки е допустимо само в обичайните за лични нужди с нетърговска цел количества.

   Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: office @pharmacie.bg

   Цените на продукти те в онлайн-аптека Тилия на адрес www.pharmacie.bg собственост на АСИКОН 2000 ООД важат само и единствено за поръчки направени онлайн.Те се различават от цените в физическите аптеки на дружеството.
   Промоционалните активности обявени в онлайн аптеката на АСИКОН 2000 ООД се отнасят само и единствено за онлайн-аптеката на АСИКОН 2000 ООД . Всички промоционални активности важат до изчерпване на наличните количества.

   Легални дефиниции и определения

   1.Онлайн-аптека Тилия на адрес www.pharmacie.bg се нарича за краткост “САЙТA”.
   2.Доставчик на предлаганите стоки e АСИКОН 2000 ООД

   3.Домейн е името по което сайта може да бъде достъпен - www.pharmacie.bg

   4. Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.pharmacie.bg ;

   5.Стоки - предлаганите на сайта лекарства без рецепта, хранителни добавки, медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, козметика, билки, разрешени за употреба и продажба в Република България.

   6. Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в  www.momo.bg , като по този начин е придобило потребителско име и парола, и е изразило съгласие за сключване на договора;

   7. Клиенстки профил е обособена част от уебсайта www.pharmacie.bg , съдържаща информация за регистрирано в www.pharmacie.bg лице.Достъпът до профила от регистрираното лице се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на регистрираното лице да направи покупка, да проследи доставката на заявената от него стока, да прави предложения за включване на нови услуги, да дава оценки и да прекрати регистрацията си;

    

   С настоящите общи условия се регламентират взаимоотношенията между доставчика - АСИКОН 2000 ООД и потребителите на САЙТА , при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.
   САЙТЪТ
   предлага възможност за покупка на избрани от потребителя стоки с изключение на лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание , които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
   В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА .
   Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от
   дата и часа на публикуването им на САЙТА.
   Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.
   С настоящите
   ОБЩИ УСЛОВИЯ , Вие се съгласявате да получавате електронни с ъобщения с информация относно вашата поръчка или вашия профил в
   www.pharmacie.bg , както и да получавате информация относно промоции и активности.

    

   Защита на л ичните данни:
   В идове лични данни ,които се о бработва т :
   АСИКОН 2000 ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент"). При обработването на лични данни АСИКОН 2000 ООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически мерк и.
   Под лични данни
   се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя - физическо лице чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

   АСИКОН 2000 ООД използва "бисквитки" на сайта, за което дружеството не събира или обработва лично данни.


   Лични данни които обработваме :

    

   -Име;
   -фамилия;
   -парола;
   -адрес;
   -имейл;
   -телефонен номер;

   Горепосоченото изброяване е изчерпателно.
   АСИКОН 2000 ООД ще обработва посочените от потребителя данни с оглед изпълнение на договорни те си задължения, като в тази връзка съхранява и начините на плащане или доставка.

   Цели и срок на обработването:
   АСИКОН 2000 ООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:
   -Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
   -Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква "б" от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
   -Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на неперсонализирана реклама.
   -Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на персонализирана реклама.
   -Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на
   АСИКОН 2000 ООД във връзка с развитието на неговата търговска дейност.

   -Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква "в", чл. 6, ал. 1, буква "а" и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
   -Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква "е". Обработването служи за постигане на законовите интереси на
   АСИКОН 2000 ООД във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.
   Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на
   АСИКОН 2000 ООД за периода, през който акаунтът на физическото лице – ПОТРЕБИТЕЛ в сайта е активен (действащ), както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа или причината за деактивиране.
   С цел извършване на всяка доставка на
   АСИКОН 2000 ООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на следните лицензирани пощенски оператори – куриери, а именно: ЕКОНТ , СПИДИ или БЪЛГАРСКИ ПОЩИ. В тези случай потребителят може да получава електрони известия или обаждан е по телефон .

   Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ – субект на лични данни, както начините за тяхното осъществяване:
   -Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.

   -Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от АСИКОН 2000 ООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на АСИКОН 2000 ООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
   -Право "да бъдеш забравен" – Потребителят има право да поиска от
   АСИКОН 2000 ООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на АСИКОН 2000 ООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.

   -Право на кор eкция – В случай че личните данни обработвани от страна на АСИКОН 2000 ООД са неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.

   -Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от
   АСИКОН 2000 ООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на АСИКОН 2000 ООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
   -Право на възражение – Потребителят има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
   -Право на жалба – В случай че потребителят има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към
   АСИКОН 2000 ООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
   -Разширени права във връзка с автоматизираното обработване на лични данни и профилиране – Що се касае до автоматизирано обработване включващо и профилиране, потребителят наред с гореописаните права има и допълнителното право да поиска човешка намеса от страна на
   АСИКОН 2000 ООД и да оспори автоматизираното решение. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
   Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права ПОТРЕБИТЕЛЯТ при тяхното осъществяване следва да отправя до
   АСИКОН 2000 ООД всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес: 
   office@pharmacie.bg или по пощата на следния адрес: гр. Поморие ул. Тутракан 4 . Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. "unsubscribe".
   Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от
   АСИКОН 2000 ООД , за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.
   При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя
   АСИКОН 2000 ООД ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.

   Лични данни, без които не може:
   За целите на изпълнението на договора и създаването на клиентски акаунт при попълване на заявление за първоначална регистрация е абсолютно необходимо АСИКОН 2000 ООД да получи от потребителя следните лични данни: име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер.


   Сигурност на личните данни:
   АСИКОН 2000 ООД предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност и възможно най-всеобхватна защита на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ от нежелан достъп. Наред с това дружеството използва процедура по криптиране в някои области като например клиентския акаунт, формуляра за контакт на сайта и др . АСИКОН 2000 ООД за обработването на предоставената от потребителя информация използва също така и SSL – протокол, за да предотврати или поне ограничи възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Това обстоятелство може да бъде установено от статуса на браузъра на потребителя и по-скоро от това, че символът катинар е заключен и адресната лента започва с "https".
   АСИКОН 2000 ООД освен за целите на обработване на поръчките и извършване на доставка на поръчаните сток и не предава обработваните лични данни на трети лица.


   Лица обработващи лични данни и обработка на лични извън ЕС:
   АСИКОН 2000 ООД може да използва трети (външни) юридически или физически лица обработващи лични данни за горепосочените цели на обработване на лични данни. Обработващите лични данни обработват личните данни по възложение на АСИКОН 2000 ООД и са задължени спрямо дружеството да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и имат достъп само до данни необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват или до степента, до която потребителят се е съгласил с обработката и използването на данните. В случай, че АСИКОН 2000 ООД избере за доставчици на услуги лица обработващи лични данни в страни извън ЕС, които нямат признато високо ниво на защита на личните данни дружеството ще гарантира адекватната защита на личните данни чрез договорни разпоредби или други надлежни правни инструменти.
   Личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, като органи за контрол на административни правила или за наказателно преследване само в рамките на допустимото от закона.

   Съгласие за обработване на лични данни:
   Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” разположен на уебсайтa www.pharmacie.bg ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:
   -Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър;
   -Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, вайбър или друг подходящ електронен път;
   -Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта
   АСИКОН 2000 ООД може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.
   -Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, поща или вайбър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. Участие в марекетингови проучвания по имейл, поща или вайбър.
    

   Ограничаване на отговорността
   АСИКОН 2000 ООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА пълна, вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността за пропуски и грешки . Не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. АСИКОН 2000 ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

    

   Условия за сключване на договор – регистрация


   За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирай те акаунт, посредством използването на имейл.След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.
   САЙТЪТ Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.
   Доставчикът е регистрирано лице по смисъла на Закона за защита на личните данни, което гарантира, че предоставените лични данни при сключване на договора няма да бъдат използвани за цели, различни от целта на предоставянето им.


   За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва:


   Да е попълнил вярно on-line форма та , намираща се на САЙТА. При попълване на формата ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
   ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
   Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

    

   Сключване и изпълнение на договора


   С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa www.pharmacie.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.
   Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „Съгласен съм с Общите условия”.
   Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона "Поръчай". На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:
   Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;
   Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);
   Изберете начин на плащане;
   След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката и ние ще се свържем с Вас за потвърждение.
   С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е
   направена.Договорът за покупка на избраните стоки е сключен след като получите електронно съобщение, че пор ъ чката е изпратена/предадена на куриер/. Статусът на Вашата поръчка можете да проверите във всеки един момент в Профила си на сайта.

    

   Защита на потребителите и отказ от поръчка


   Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й. Клиентът трябва да предостави стоката в търговски вид, заедно с касова бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя спрямо АСИКОН 2000 ООД чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление-Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес гр. Поморие ул. Тутракан 4

   В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със същата без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Вас и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес:
   гр.Поморие ул .Професор Стоянов до х-л Лагун Аптека Тилия

   В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

    

   Законова гаранция


   По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.     

   Доставка      


   АСИКОН 2000 ООД има сключени договори и  използва куриерск и   фирм и  ECONT  и  S PEEDY  за всички свои доставки. Съгласявайки се с общите условия, клиентът се съгласява и с условията за доставка.      Цената за доставка се изчислява в реално време след като поставите продуктите в количката си и изберете адреса за доставка.        Пълните условия за доставка ще намерите       на сайта на съответният куриер:      

   1.https://www.econt.com/     

   2. https://www.speedy.bg/bg


   Начини на плащане


   Плащането може да се извърши по един от следните начини:

   • С наложен платеж при получване на стоката.
    • По банков път по следната банкова сметка:


       IBAN:BG54UNCR70001520900801

       BIC UNCRBGSF 

       УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

    

    

    

     

    

   Нови продукти

   Най-продавани